Цитати на латині

Цитати на латині. Латинь один з найдавніших мов, багато сучасних слова європейських мов походять від латинських слів. Латинь вважається мовою науки, на цьому вже мертвою мовою писали філософи і мудреці давнини.

Verba docent, exempla trahunt Слова наставляють, приклади ведуть (захоплюють).

Usus tyrannus Звичай – тиран Югурта

Audentes (audaces) fortuna juvat. Фортуна супроводжує сміливим.

Ultra posse nemo obligatur

Ніхто не зобов’язаний робити що-небудь понад можливого

Вегеций

In me omnis spes mihi est Вся моя надія тільки на себе

Charta (epistula) non erubescit Папір (лист) НЕ червоніє

Barba non facit philosophum. Борода робить філософом.

Virtus ariete fortior. Мужність сильніше знарядь.

Bis ad eundem lapidem offendere Двічі спіткнутися об той же камінь. Марк Туллій Цицерон

Bis vincit, qui se vincit in victoria Двічі перемагає той, хто, здобувши перемогу, перемагає і себе. Публій Сір

Deo gratiam habeamus Подякуємо Господа

Experientia est optima magistra Досвід – найкращий учитель

Fugit irreparabile tempus Біжить неповернуте час Вергілій

Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur Тут мертві живуть, тут німі говорять

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. Чужі вади у нас на очах, а свої за спиною.

Historia est magistra vitae Історія – учитель життя. Цицерон

Vox audita perit littera scripta manet Сказане слово зникає, написана буква залишається.

Amicus verus – rara avis. Вірний друг – рідкісний птах. Плавт

Quot homines, tot sententiae Скільки людей, стільки й думок

Facere ex curvo rectum, ex nigro album З кривого робити пряме, з чорного – біле.

Clavus clavo pellitur

Клин клином вибивають.

Carmina morte carent Вірші позбавлені смерті. Овідій

Suum cuique

Кожному своє

Vita sine litteris mors est. Життя без науки – смерть.

Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis. Головне правило в житті – нічого надміру

Festina lente

Не роби наспіх

Nullus est, qui stare non possit.

Немає нічого, що не може бути встановлено.

Ubi culpa est, ibi poena subesse debet Де є провина, там повинна бути і кара

Ad primos ictus non corruit ardua quercus. З першого удару не падає високий дуб.

Barbam video, sed philosophum non video Бороду я бачу, а філософа не бачу.

Primus inter pares

Перший серед рівних

Quid brevi fortes jaculamur aevo multa? До чого нам в швидкоплинного життя домагатися так багато? Горацій

In angustiis amici apparent Друзі пізнаються в біді.

Vince in bono malum Победи зло добром.

Beatae plane aures, quae non vocem foris sonantem, sed intus auscultant veritatem docentem. Істинно блаженні вуха, слухач не голосу, озвученому на площах, але голосу, в тиші учащему істині.

Animis opibusque parati Чи готові душею і дією.

Sed semel insanivimus omnes

Одного разу ми все буваємо божевільні

Victoria nulla est, quam quae confessos animo quoque subjugat hostes Справжня, остаточна перемога тільки та, коли самі вороги визнають себе переможеними Клавдіан

Si vis amari, ama Якщо хочеш любові, люби.

Aurea mediocritas

золота середина

Горацій

Si vis pacem, para bellum. Якщо хочеш миру, готуйся до війни. Корнелій Непот

Porta itineri longissima Важкий лише перший крок.

Videre majus quiddam

Прагнучи до чогось більшого.

Reti ventos venari. Мережею вітер не зловиш.

Omnia mea mecum porto

Все моє ношу з собою

Біант

Aut inveniam viam, aut faciam. Або знайди дорогу, або проклади її сам.

Etiam innocentes cogit mentiri dolor Біль змушує брехати навіть невинних Публій Сір

Deus sive natura Бог або природа

Beatus,qui retribuet tibi retributionem tuam, quam retribuisti nobis

Блажен, хто віддасть тобі за те, що ти нам заподіяла!

Aequam memento rebus in arduis servare mentem. Намагайся зберегти присутність духу і в скрутних обставинах.

De mortuis – veritas Про мертвих тільки правду

Bene qui latuit, bene vixit

Добре прожив той, хто прожив непомітно.

Овідій

Tarde venientibus ossa Хто пізно приходить – тому кістки

Abiens, abi!

Йдучи, йди!

Epistola non erubescit Можливо, папір не червоніє. Цицерон

Rerum magna parens

Велика батько речей

Ad Kalendas Graecas

До грецьких календ (відкласти на невизначений термін)

Amantes amentes. Закохані – божевільні.

Vincit veritas. Перемагає правда.

Cum Minerva manum quoque move При заступництві Мінерви і сам руку приклади Еразм Роттердамський

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat. Хто сперечається з п’яним, той воює з відсутнім.

Ignorantia non est argumentum Незнання не доказ Бенедикт Спіноза

Quot capita, tot sensus Скільки голів, стільки розумів

Nulla dies sine linea Жодного дня без лінії Пліній Старший

Radix malorum est cupiditas Жадібність є джерело всього зла.

De mortuis aut bene, aut nihil Про мертвих або добре, або нічого

Quod licet Jovi, non licet bovi Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику

Ad absurdum.

До абсурду (довести).

In pace leones, in proelio cervi Під час світу – леви, в битві – олені. Тертуліан

Honores mutant mores, sed raro in meliores

Почесті міняють звичаї, але рідко на краще

Canimus surdis. Ми співаємо глухим.

Amicitia aequalitas. Дружба – це рівність.

Nil sine numine

Ніщо без провидіння

Credo, quia verum

Вірю, тому що безглуздо

Vivere est cogitare

Жити – значить мислити.

Nemo omnia potest scire

Ніхто не може знати всього.

Igni et ferro Вогнем і залізом

Ira initium insaniae est Гнів – початок безумства

Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus. Хто розумніший, той скромніше.

Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando? Хто? Що? Де? З чиєю допомогою? Для чого? Яким чином? Коли?

Nunc est bibendum

Тепер треба пити

Горацій

Aquila non captat muscas Орел не ловить мух.

Dictum factum

Сказано – зроблено.

In vino veritas, in aqua sanitas Істина у вині, здоров’я у воді.

Debes, ergo potes

Повинен, значить, можеш.

Errare humanum est, ignoscere divinum Помилятися – людська сутність, прощати – божественна. Цицерон

Amici fures temporis. Друзі – злодії часу.

Beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa virtus Блаженство не їсти нагорода за доброчесність, але сама доброчесність. Бенедикт Спіноза

Per fas et nefas Правдами і неправдами

Grata superveniet, quae non sperabitur hora Приємним буде наступ години, на який ти не сподівався. Горацій

Ex malis eligere minima З зол обирати найменше

In solis tu mihi turba locis В самоті ти для мене натовп

Electa una via, non datur recursus ad alteram обраний один шлях, що не дозволяється піти іншим.

Optimum medicamentum quies est Кращі ліки спокій

Accidit in puncto, quod non contigit in anno. В одну мить трапляється те, на що не сподіваєшся і роками.

Barbarus hic ego sum, quia non intellegor illis Тут я варвар, бо ніхто не розуміє мене. Овідій

Faciarn ut mei memineris!

Зроблю так, щоб ти про мене пам’ятав!

Mens sana in corpore sano Здоровий дух у здоровому тілі.

Credo ut intelligam!

Вірую, щоб розуміти!

Августин Блаженний

Vincit qui patitur.

Виграє той, хто вміє чекати.

Exitus letalis

Смертельний результат.

Errare humanum est Людині властиво помилятися.

De mortius aut bene aut nihil, de mortius nil nisi bonum Про мертвих або добре або нічого

Aut vin cere, aut mori.

Або перемогти, або вмерти.

Surdus absurdus

Хто глухий – то глупота.

Віктор Гюго

Repetitio est mater studiorum Повторення – мати навчання.

Vincit amor patriae. Перемагає любов до Батьківщини.

Aut vincere aut mori Перемога або смерть

Imperitia pro culpa habetur Незнання ставиться в провину

Áudentés fortúna juvát. Сміливим доля допомагає. Вергілій

Gladiator in arena capit consilium. Гладіатор приймає рішення на арені.

Pecunia non olet Гроші не пахнуть Веспасіан

Oculos habebat et not videbat Мати очі і не бачити

Amoris vulnus sanat idem, qui facit. Рану любові лікує той, хто її завдає.

Adversa fortuna.

Злий рок.

Alma mater Мати-годувальниця.

Totum revolutum

Повний сумбур.

Roma locuta, causa finita Рим висловився – справа закінчено.

Ab posse ad esse consequentia non valet.

За можливого ще не слід укладати про дійсний.

Salus populi suprema lex Благо народу – найвищий закон Цицерон

Fugerit invida. Aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. Час ж заздрісні. Мчить. Користуйся нинішнім днем, найменше вірячи прийдешньому.

Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere Добрий пастир стриже овець, а не обдирає їх. Тиберій

Navigare necesse est, vivere non est necesse

Плисти необхідно, а жити – ні!

Помпей

Barba crescit, caput nescit. Борода виросла, а розуму немає.

Errare humanum est, stultum est in errore perseverare. Людині властиво помилятися, але нерозумно наполягати на своїх помилках. Цицерон

Fas est et ab hoste doceri Вчитися можна і у ворога. Овідій

Decipimur specie recti

Ми обманюємося видимістю правильного

Горацій

Dominus et deus noster sic fieri jubet Так велить наш пан і бог

Ense petit placidam sub libertate quietem Мечем ми встановлюємо світ, але світ під прапором свободи

Veritas temporis filia Істина – дочка часу.

Amicus humani generis Друг людства.

Facilis descensus Averni Легкий шлях через Аверн

Aes debitorem leve, grave inimicum facit. Невеликий борг робить боржником, а великий – ворогом.

Vis unita fortior об’єднані сили могутніше.

Ditat Deus Господь збагачує

Ex tempore

У міру вимоги.

Haec studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis solatium ac perfugium praebent Ці заняття наукою живлять юнаків, приносять насолоду людям похилого віку, прикрашають в щастя, служать притулком і розрадою в нещастя Цицерон

Modus vivendi Спосіб життя

Aut Caesar, aut nihil Або Цезар, або ніщо Чезаре Борджа

Nosce te ipsum

Пізнай самого себе

Tertium non datur

Третього не дано

Abstractum pro concreto.

Абстрактність замість конкретного.

Scientia potentia est Знання – сила.

Nulla calamitas sola Ніяка біда не одна (Біда не приходить одна)

Cum recte vivis, ne cures verba malorum.

Якщо ти чесно живеш, не бійся лихослів’я.

Hoc unum scio, quod nihil scio

Я знаю що нічого не знаю

Сократ

Caesarem decet stantem mori Цезарю личить померти стоячи. Веспасіан

Nigra in candida vertere

Перетворювати чорне в біле

Ювенал

Ab aqua silente cave. Стережися тихої води.

Solitudinem faciunt, pacem appelant Вони створюють пустелю і називають це миром Тацит

Salve, maris stella Привіт тобі, Зірка моря

Justitia omnibus Правосуддя для всіх

Amor ас deliciae generis humani Любов і розраду людського роду.

Conscientia mille testes Совість – тисяча свідків

Ad poenitendum properat, cito qui judicat.

Хто швидко вирішує, скоро кається.

Abyssus abyssuminvocat Безодня волає до безодні.

Medicus curat, natura sanat Лікар лікує, природа виліковує.

Amicus verus cognoscitur amore, more, ore, re Справжній друг пізнається любов’ю, ставленням, словом, ділом

Quilibet fortunae suae faber Кожен сам коваль свого щастя

In sensu strictiori У вужчому сенсі

Consuetudo est altera natura Звичка – друга натура Цицерон

Sapienti sat

Розуміла досить.

In propria causa nemo judex У власній справі ніхто не може бути суддею.

Gloria in excelsis Deo Слава в вишніх Богу!

Quae nocent docent.

Що мучить, то і вчить.

Terra incognita Невідома земля

At fiat voluntas tua І нехай буде воля твоя, і нехай здійсниться воля твоя

Qui habet aures audiendi, audiat Хто має вуха, щоб слухати, нехай почує

A nullo diligitur, qui neminem diligit. Ніхто не любить того, хто сам нікого не любить.

Facta sunt potentiora verba. Вчинки сильніше слів.

Bis repetita placent

Двічі повторене подобається.

Infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem Найбільше нещастя – бути щасливим в минулому Боецій

Auribus tento lupum Тримаю вовка за вуха.

Poema – loquens pictura. Поезія – говорить живопис.

Si vis vincere, disce pati. Хочеш перемагати – учись терпінню.

Sermo animi est imago: qualis vir, talis et oratio est Мова – це відображення розуму: який розум, така й мова

In pugna non numerus multum, sed fortitude eorum vincit У битві до перемоги веде не велике число, а відвага

Verbum movet, exemplum trahit Слово хвилює, приклад захоплює.

Manus manum lavat Рука руку миє Епіхарм

Qualis artifex pereo Який артист гине

Satur venter non studet libenter

Сите черево до вчення глухо.

Timeo Danaos et dona ferentes

Боюся данайців, навіть дари приносять.

Вергілій

Verum plus uno esse non potest Більше однієї істини бути не може.

Abeunt studia in mores. Заняття накладають відбиток на характер.

Persona grata Бажана особистість

Cogitations poenam nemo patitur Ніхто не несе покарання за думки

Multi multa; nemo omnia novit

Mногие знають багато, ніхто не знає все

Nihil habeo, nihil curo

Нічого не маю – ні про що не дбаю

Salus populi suprema lex esto Хай буде вищим законом добробут народу

Inter arma tacent musae Серед зброї музи мовчать

Dies diem docet День вчить день Публій Сір

Pacta sunt servanda

Договори потрібно дотримуватися.

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt бажає йти доля веде, який не бажає – тягне Клеанф

Cantus cycneus Лебедина пісня Цицерон

Audemus jura nostra defendere Ми захищаємо наші права.

Virtus in actione consistit. Доброчесність полягає в дії.

Fumus ex fulgore Дим після блискавки Горацій

Virescit vulnere virtus. Гідність виростає з ран.

Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum Блаженні вбогі духом, бо їм належить царство небесне

Cogito, ergo sum

Я мислю, отже я існую

Декарт

Leve fit, quod bene fertus onus Вантаж стає легким, коли несеш його з покорою Овідій

Fiat lux Хай буде світло

Is fecit cui prodest Зробив той, кому вигідно

Ebrietas est metropolis omnium vitiorum. Пияцтво – столиця всіх вад.

Post scriptum (P.S.)

Після написаного

In dubio pro reo При сумніві утримайся.

Sua cuique sunt vitia. У кожного свої недоліки.

Aut bene, aut nihil.

Або добре, або нічого.

Beneficium latronis non occidere Благодіяння розбійника – не вбити.

Cornu copiae Ріг достатку Овідій

Casus extraordinarius Незвичайний випадок

Solus cum sola, in loco remoto, non cogitabunturorare «Pater noster» Чоловік і жінка наодинці не стануть читати «Отче наш»

Ex nihilo nihil fit

Ніщо з нічого не виходить.

Рене Декарт

Modus operandi Спосіб (механізм) дій

Lapsus calami Помилка пера

Docendo discimus

Навчаючи, вчимося.

Amat victoria curam. Перемога любить турботу.

Per aspera ad astra

Через терни до зірок

Brevis esse laboro, obscurus FiО

Намагаюся бути коротким, стаю темним.

Горацій

Crates, cum indoctum puerum vidisset, paedagogum ejus percussit Кратет, коли бачив неосвіченого учня, бив його педагога. Квінтіліан

Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus!

Радіймо ж, поки ми молоді.

Sic semper tyrannis Така доля тиранів

Feci quod potui, faciant meliora potentes

Зробив, що міг; хто може, нехай зробить краще

Corruptio optimi pessima Падіння доброго – саме зле падіння

Nusquam est qui ubique est.

Хто скрізь, той ніде.

Сенека

Elephantum ex musca facis Робиш з мухи слона.

Aliis inserviendo consumor. Aliis lucens uror.

Служачи іншим, себе витрачаю. Світячи іншим, згораю.

Tranquillas etiam naufragus horret aquas Потерпілий корабельну аварію і тихою води боїться Овідій

Verum index sui et falsi Істина – пробний камінь самої себе і брехні. Бенедикт Спіноза

Lupus pilum mutat, non mentem. Вовк змінює шерсть, а не натуру.

Temporis filia veritas Істина – дочка часу Авл Геллі

Non progredi est regredi

Не йти вперед, значить йти назад.

De die in diem День у день.

Audi, vide, sile

Слухай, дивись і мовчи.

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris

Те, що не бажаєш собі, не роби іншому.

Variam semper dant otia mentem Неробство незмінно тягне мінливість душі Марк Анней Лукан

Ad pulchritudinem ego excitata sum, elegantia spiro et artem efflo. Я пробуджена до краси, дихаю витонченістю і випромінюю мистецтво.

Virtus incendit vires. Хоробрість прикрашає воїна.

Silentium est aurum Мовчання – золото

Heu quam est timendus qui mori tutus putat. Той страшний, хто за благо шанує смерть.

Regnat populus Народ править

Ad captandum (vulgus) З бажання догодити (натовпі).

Vilius argentum est auro, virtutibus aurum. Срібло дешевше золота, а золото – доблесті.

Nihil est ab omni parte beatum Немає нічого благополучного в усіх відношеннях Горацій

Qui transtulit sustinet

Хто пересадив, той оберігає

In bonus veritas. Істина в добро.

Ego sum rex Romanus et supra grammaticos

Я римський імператор і я вище грамматиков

Qualis vita, finis ita Яке життя, такий і кінець

Silentium videtur confessio Мовчання – знак згоди Боніфацій VIII

Vana sine viribus ira est марний гнів без мужності

Magna res est amor Велика річ – любов

Recte facti fecisse merces sest Нагородою за добру справу служить звершення його Сенека

Nullum crimen sine lege Ні злочину, якщо мовчать закони.

Dum spiro spero

Поки дихаю, сподіваюся

Audire disce, si nescis loqui.

Вчися слухати, якщо не вмієш говорити.

Quos vult perdere dementat. Кого Бог хоче погубити, того він позбавляє розуму.

Sine ira et studio. Без гніву і пристрасті.

Argumentum ad hominem Аргумент до людини

Noli tangere circulos meos! Чи не чіпай моїх креслень! Архімед

Dilige et quod vis fac Люби і роби що хочеш. Августин Блаженний

Verba volant, scripta manent Слова летючий, письмена живучі.

Sic itur ad astra Так йдуть до зірок.

In vino veritas Істина у вині

In maxima fortuna minima likentia. У верхній долі – найменша свобода.

Fabricando fabricamur.

Творячи, ми творимо самих себе.

Ars longa, vita brevis Життя коротке, мистецтвовічно.

Ingenium mala saepe movent Талант нерідко викликається до життя нещастями

Natura arte adjuta interdum facit miracula. Природа за допомогою мистецтва іноді творить чудеса. Карл Лінней

Viva vox alit plenius

Жива мова живить рясніше

Nam vitiis nemo sine nascitur Ніхто не народжується без недоліків.

Edite, bibite, post mortem nulla voluptas! Їжте, пийте, після смерті немає ніякого задоволення!

Fac fideli sis fidelis

Будь вірний тому, хто вірний тобі

Ignoscito saepe alteri, nunquam tibi

Іншим прощай часто, собі – ніколи

Публій Сір

Quousque tandem?

Доки ж іще?

Цицерон

Esto perpetua

Буде завжди

Mobiles ad superstitiōnem perculsae semel mentes Уми, уражені одного разу, схильні до забобонів.

Absit omen. Та не послужить це поганою прикметою.

Homines quo plura habent, eo cupiunt ampliora Чим більше люди мають, тим більше бажають мати Сенека

Omnes vulnerant, ultima necat.

Кожен (годину) ранить, останній вбиває.

Vigilantibus non dormientibus servit lex. Закон служить тим, хто насторожі, але не тим, хто спить.

Actum ne agas.

З чим покінчено, до того не вернешся.

Dat veniam corvis, vexat censura columbas До воронам милостивий суд, але він пригнічує голубок. Ювенал

Sera nunquam est ad bonos mores via. Ніколи не пізно почати чесне життя.

Viris infelicis procul amici. Друзі завжди відходять від невдахи.

Si hoc dicus, erras.

Якщо ти говориш це, то помиляєшся.

Jura scripta vigilantibus sunt. Закони написані для стережуть.

Cedo majori.

Поступайся старшому.

Nil inultum remanebit.

Ніщо не залишиться неотмщенним.

Fides facit fidem. Довіра породжує довіру.

Non scholae, sed vitae discimus. Чи не для школи, для життя вчимося.

Qui seminat mala, metet mala. Хто сіє зло, зло пожне.

Aut non tentaris, aut perfice.

Або не берися, або доводь до кінця.

Aut disce, aut discede.

Або вчися, або йди.

Ad impossibla lex non cogit. Закон не вимагає неможливого.

Mare verborum gutta rerum. Море слів, крапля справ.

Argumentum ponderantur, non numerantur. Докази зважують, а не вважають.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis. Проти сили смерті в садах немає ліків.

Fuge, late, tace. Біжи, ховайся, мовчи.

Age, quod agis, et respice finem.

Робиш, так роби і дивись на кінець.

Suis quaeque temporibus. Всьому свій час.

Praemonitus praemunitus.

Попереджений – значить озброєний.

Contraria sunt complementa. Протилежності доповнюють один одного.

Manifestum non eget probatione Очевидне не потребує доказі.

Malum exemplum imitabile.

Поганий приклад заразливий.

Modicus cibi – medicus sibi. Помірний в їжі – сам собі лікар.

Semper avarus eget. Скупий завжди потребує.

Ubi bene, ubi patria. Де добре, там і батьківщина.

Ultra poss nemo obligatur. Нікого не можна зобов’язати понад його можливостей.

Audire ignoti quom imperant soleo non auscultare. Послухати дурість я готовий, а слухатися не буду.

Vox unius, vox nullius. Один голос – не голос.

Dum vivimus, vivamus.

Будемо жити поки живеться.

Contra mundum. Проти світу.

Vincit qui se vincit.

Перемагає той, хто перемагає себе.

Latrante uno cane latrat statium et alter canis. Як тільки гавкає одна собака, тут же гавкає і інша.

Seni desunt vires, juveni scientiae Старому не вистачає сил, юнакові – знань.

Habes, habeberis.

Маєш одне, матимеш і інше.

Amor et tussis non celatur. Любов і кашель не приховати.

Factum est factum.

Що зроблено, то зроблено.

Usus est optimus magister. Досвід – найкращий вчитель.

Extremis malis extrema remedia. Відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів.

Consumoraliis inserviendo.

Світячи іншим, згораю сам.

– Cras, cras, semper cras … – Що ти сказав? – Завтра, завтра, завжди завтра, мій хлопчик. Все життя людини зводиться до цього «завтра» … Мілорад Павич “Капелюх з риб’ячої луски”

Aetate fruere, mobili cursu fugit. Користуйся життям, вона так швидкоплинна.

Voluntas est superior intellectu Воля вище розуму

Volo, non valeo

Хочу, але не можу

Volens nolens Волею-неволею

Vita brevis, ars vero longa, occasio autem praeceps, experientia fallax, judicium difficile Життя коротке, наука ж велика, випадок хисткий, досвід оманливий, судження важко. Гіппократ

Vir prudens non contra ventum mingit Мудрий чоловік не мочиться проти вітру.

Verum est, quod pro salute fit mendacium Брехня на спасіння правді рівносильна.

Utile dulce miscere. Поєднувати приємне з корисним.

Unus dies gradus est vitae. Один день – щабель життя. Сенека

Una hirundo non facit ver Одна ластівка не чинить весни

Ultima ratio regum Останній доказ королів Рішельє

Ubi mel, ibi fel Де мед, там і отрута

Ubi nihil vales, ibi nihil velis Де ти не маєш сили, там нічого не бажай

Ubi jus incertum, ibi nullum Якщо закон невизначений – закону немає

Ubi emolumentum, ibi onus Де вигода, там і тягар

Ubi concordia, ibi victoria Де згода – там перемога

Ubi bene ibi patria Де добре, там Родина (Вітчизна)

Tempus curat omnia Час лікує все.

Tempus edax rerum Час – пожирач речей Овідій

Tantum scimus, quantum memoria tenemus

Ми знаємо стільки, скільки пам’ятаємо.

Sub rosa Потай, по секрету

Si felix esse vis, este! Хочеш бути щасливим – будь ним!

Sic transit gloria mundi Так проходить слава мирська.

Serva me, servando te

Виручи мене, а я виручу тебе.

Quod licet Jovi, non licet bovi Те, що дозволено Юпітеру (богу), не дозволено бику.

Quis est enim, qui totum diem jaculans, non aliquando collineet? Чи знайдеться хтось, хто, кидаючи цілий день дротик, не потрапить одного разу в ціль?

Qui non improbat, approbat

Хто не спростовує, стверджує

Qui quaerit, reperit

Хто шукає, знаходить

Primum noli nocere

Перш за все – не нашкодь.

Periculum est in mora Зволікання небезпечне

Peregrinatio est vita. Життя – це мандрівка.

Pecunia est ancilla, si scis uti, si nescis domina Гроші служать тобі, якщо вмієш ними користуватися, якщо ж не вмієш, панують над тобою

Otium reficet vires Відпочинок відновлює сили

Optimus testis confitens reus Кращий свідок – зізнався обвинувачуваний

Omnis homo mendax Будь-яка людина брехливий

Omne nimium nocet

Будь-яке надмірність шкодить.

Omnia tempus habent Всьому свій час.

Occasio receptus difficiles habet Вдалий випадок може не повернутися.

Nulla regula sine exceptione Немає правила без винятку.

Non est via in medicina sine lingua Latina непрохідний шлях в медицину без латинської мови

Non annumero verba sed appendere Слова слід не брати до уваги, а зважувати Цицерон

Noli nocere!

Не нашкодь!

Nil novi sub luna Ніщо не нове під місяцем.

Nihil desperandum

Ніколи не впадай у відчай

Nemo me impune lacessit

Ніхто не зачепить мене безкарно

Natura abhorret vacuum Природа не терпить порожнечі.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur Світ бажає бути обдуреним, нехай же він буде обдурений Папа римський Павло IV

Mors sua, vita nostra Його смерть, наше життя. Рафаелло Джованьоли

Margaritas ante porcos Метати перли перед свинями Євангеліє від Матвія

Malus puer robustus ‘

Міцний малий злісний.

Томас Гоббс

Mala herba cito crescit Погана трава швидко росте

Lupus non mordet lupum Вовк не кусає вовка

Laborest etiam ipse voluptas Праця і сам по собі насолоду (радість)

Injuriam facilius facias quam feras

Легко образити, важче витерпіти

Iners negotium.

Бездіяльна зайнятість

In Hoc Signo Vinces C цим знаком ти переможеш.

In partem salari В нагороду за труди.

Imperare sibi maximum imperium est. Володіти собою – найвища влада. Сенека

Humanitatis optima est certatio Найблагородніше змагання – змагання в людяності Публій Сір

Horribile dictu! Страшно сказати!

Homo sum et nihil humani a me alienum puto Я людина, і ніщо людське мені не чуже. Теренцій

Homo ornat locum, non locus hominem Людина прикрашає місце, а не місце людини

Historiam nescire hoc est semper puerum esse Чи не знати історії – значить завжди бути дитиною Цицерон

Hic bibitur

Тут п’ють

Hectorem quis nosset, felix si Troja fuisset? Хто знав би Гектора, якби Троя була щасливою? Овідій

Haud semper errat fama

Чутка не завжди помиляється

Habent sua fata libelli Книги мають свою долю

Fortiter in re, suaviter in modo Жорсткий на ділі, м’який в зверненні

Finis coronat opus Кінець вінчає справу

Fiat justitia ruat caelum Нехай здійсниться правосуддя і впаде небо

Fiat justitia et pereat mundus Нехай здійсниться правосуддя і впаде світ

Ferro ignique! Вогнем і мечем!

Ferox verbis Герой на словах.

Festina lente

Поспішай повільно.

Est proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum Дурниці властиво бачити чужі пороки, забувати про свої

Eruditio aspera optima est Суворе виховання – найкраще

Dum docemus, discimus

Поки вчимо, вчимося

Deus conservant omnia Бог зберігає все

Damant, quod non intelegunt

Засуджують, бо не розуміють.

Квінтіліан

Cum tacent clamant.

Коли мовчать, кричать.

Credo quia absurdum est.

Вірую, бо абсурдно.

Тертуліан

Contra spem spero. Сподіваюся всупереч надії.

Cogito, ergo sum.

Думаю, отже існую.

Декарт

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

І все-таки, я вважаю, Карфаген повинен бути зруйнований.

Casus ordinarius Звичайний випадок

Carpamus dulcia: nostrum est, quod vivis: cinis et manes et fabula fies. Будемо веселитися: нинішній день наш, а потім ти станеш прахом, тінню, переказом.

Carpe diem Лови (кожен) день Горацій

Aquilam volare doces Ти вчиш орла літати.

Amor non est medicabilis herbis. Любов травами не лікується.

Amor caecus. Любов сліпа.

Alter ego

Друге «Я».

Accipere quid ut justitiam facias, non est tam accipere quam extorquere. Ухвалення винагороди за відправлення правосуддя є не тільки прийняття, – скільки вимагання.

Absurdum per absurdum.

Незрозуміле через незрозуміле.

Abducet praedam, cui occurit prior. Хто першим прийшов, той і забирає здобич.

Ab altero expectes, alteri quod feceris.

Жди від іншого того, що сам ти зробив іншому.

Публій Сір

A Deo rex, a rege lex Від Бога король, від короля закон.

Errare est humanum, errare est humanum Людині властиво помилятися.

Bellum internecium Згубна війна.

Amor wincit omnia Любов перемагає все.

Ex parvis saepe magnarum rerum momenta pendent Результат значних справ часто залежить від дрібниць. Лівій

Ars longa, vita brevis Мистецтво – довговічне, а життя (людини) коротка. Гіппократ

Bonum initium est dimidium facti Гарний початок – половина справи.

Vox populi, vox Dei Глас народу – глас Божий

Virtute et armis Доблесть і зброєю

Veni, vidi, vici

Прийшов, побачив, переміг

Varietas delectat Різноманітність приносить задоволення Федр

Timeo Danaos et dona ferentes

Бійтеся данайців,навіть дари приносять

Tempus edax rerum всепожираючого час Овідій

Sic transit gloria mund Так проходить мирська слава

Scio me nihil scire

Я знаю, що нічого не знаю

Sapere aude

дерзай знати

Горацій

Salus reipublicae – suprema lex Благо держави – вищий закон

Rideamus!

Будемо сміятися!

Rem acu tetigisti Ти голкою торкнувся справи Плавт

Quod in animo sobrii, id est in lingua ebrii Що у тверезого на умі, то у п’яного на язиці Еразм

Qui tacet – consentire videtur

Хто мовчить, той розглядається як погодився

Quae sunt Caesaris Caesari

Кесарів Кесарю

Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat Чого не виліковують ліки, виліковує залізо, чого не виліковує залізо, виліковує вогонь. Гіппократ

Pro et contra

За і проти

Periculum in mora Небезпека у зволіканні

Per risum multum debes cognoscere stultum За частого сміху ти повинен дізнатися дурня

Panem et circenses Хліба і видовищ

Omne ignotum pro magnifico est

Все невідоме представляється величним

Тацит

Oderint dum metuant

Нехай ненавидять, аби боялися

Луцій Акцій

O, sancta simplicitas!

О, свята простота!

Ян Гус

O tempora! O mores! Про часи! Про звичаї! Цицерон

O imitatores, servum pecus! Про наслідувачі, рабське стадо! Горацій

Nitinur in vetitum semper, cupimusque negata

Ми завжди прагнемо до забороненого і бажаємо недозволеного

Овдій

Natus ut primus sim

Народжений бути першим

Mineralia sunt, vegetabilia vivunt et crescunt, animalia vivunt, crescunt et sentiunt Мінерали існують, рослини живуть і ростуть, тварини живуть, ростуть і відчувають. Карл Лінней

Memento mori Пам’ятай про смерть

Margaritas ante porcos Метати бісер перед свинями

Lucri bonus est odor ex re qualibet Запах прибутку приємний, від чого б він не виходив Ювенал

Lapis offensionis et petra scandali Камінь спотикання і скеля спокуси

Laetius est, quoties magno sibi constat honestum Доблесть тим легше, ніж великих праць вона стоїть сама по собі. Катон

Labor quasi callum quoddam obducit dolori Праця як би створює якусь мозолисту перешкоду проти болю Цицерон

Labor omnia vincit Праця перемагає все

Jus primae noctis Право першої ночі

Ira furor brevis est Гнів є короткочасне шаленство Горацій

Intelligenti pauca

Для розуміє досить і небагато чого

In vitium ducit culpae fuga Бажання уникнути помилки залучає в іншу Горацій

In silvam non ligna feras insanius Меншим божевіллям було б носити в ліс дрова. Горацій

In frigidum furnum panes immittere Садити хліб в холодну піч, значить трудитися даремно. Геродот

Homo proponit, sed deus disponit Людина припускає, а Бог розташовує

Homo homini lupus est Людина людині – вовк Плавт

Hominem quaero Шукаю людину Діоген

Hoc est vivere bis, vita posse priore frui Вміти насолоджуватися прожитим життям – значить жити двічі Марціал

Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo Крапля довбає камінь не силою, але частим падінням. Латімер

Grande profundum est ipse homo capilli eius magis numerabiles quam affectus eius et motus cordis eius Велика безодня сама людина – волосся його легше порахувати, ніж його почуття і руху його серця. Августин Блаженний

Grande aevi spatium Велика частина життя Тацит

Graecum est, non legitur

Це по-грецьки, не читається.

Gloria Patri Слава Отцю.

Genus irritabile vatum дратівливість плем’я поетів. Горацій

Gens una sumus Ми – одне плем’я.

Gaudium magnum nuntio vobis Велику радість сьогодні представив вам.

Gaudeamus igitur

Отже, будемо веселитися!

Furens quid feminapossit На що здатна жінка в нестямі Вергілій

Fuimus Troes, fuit Ilium

Були ми, троянці, був Іліон.

Вергілій

Feci quod potui, faciant meliora potentes

Я зробив все, що міг, хто може, нехай зробить краще

Ex ipso fonte bibere

Пити з самого джерела

Цицерон

Et tu quoque, Brute!

І ти, Брут!

Esse – percipi

Бути – значить бути в сприйнятті.

Джордж Берклі

Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas

Треба їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти

Ergo bibamus

Отже, вип’ємо

Йоганн Вольфганг фон Гете

Ecce spectaculum dignum, ad quod respiciat intentus operi suo deus Ось видовище, гідне того, щоб на нього озирнувся Бог, споглядаючи своє творіння Сенека

Dura lex, sed lex Суров закон, але це закон

Dolus an virtus quis in hoste requirat? Хто стане розбирати між хитрістю і доблестю, маючи справу з ворогом? Вергілій

Divide et impera

Розділяй і володарюй

Dies irae, dies illa Той день, день гніву

Deus, honor et gloria Бог, честь і слава

Deus ex machina Бог з машини

Desipere in loco

Божеволіти там, де це доречно

Горацій

Deest remedii locus, ubi, quae vitia fuerunt, mores fiunt Немає місця ліків там, де те, що вважалося пороком, стає звичаєм Сенека

Decies repetita placebit

І десять разів повторене подобатиметься

Горацій

De revolutionibus orbium coelestium

Про обертання небесних сфер.

Коперник

De gustibus non disputandum est У кожного свій смак

Damnant quod non intellegunt

Засуджують те, чого не розуміють.

Квінтіліан

Damnosa quid non inminuit dies? Чого не благає згубний час? Горацій

Crocodili lacrimae Крокодилячі сльози Еразм Роттердамський

Clipeum post vulnera sumere Взятися за щит після поранення

Citius, altius, fortius!

Швидше, вище, сильніше!

Ceterum censeo Carthaginem delendam esse

А крім того, я вважаю, що Карфаген повинен бути зруйнований.

Катон Старший

Castigat ridendo mores Сміхом бічуют звичаї. Сантел

Camelus desiderans cornua, etiam aures perdidit Верблюд, бажаючи мати роги, втратив і вуха Еразм Роттердамський

Calamitas virtutis occasio Лихо – пробний камінь доблесті. Сенека

Bis dat, qui cito dat

Удвічі дає той, хто дає швидко.

Публій Сір

Benefacta male locata malefacta arbitror

Благодіяння, зроблені недостойному, я вважаю злочинами.

Еній

Bellum omnium contra omnes Війна всіх проти всіх Томас Гоббс

Bella gerant alii, tu felix Austria, nube Нехай воюють інші, ти ж, щаслива Австрія, складай шлюби. Овідій

Barbarus has segetes Варвар (опанує) цими посівами. Вергілій

Aliis inserviendo consumor

Служачи іншим марнували себе.

Ave Caesar, imperator, morituri te salutant Здрастуй, Цезар, імператор, що йдуть на смерть, вітають тебе

Alea jacta est Жереб кинуто Юлій Цезар

Aditum nocendi perfido praestat fides Довіра, який чиниться віроломному, дає йому можливість шкодити. Сенека

Amicus certus in re incerta cernitur Вірний друг пізнається в невірному справі. Еннія

Amicus Socrates, sed magis amica veritas Сократ мені друг, але істина дорожче. Платон

Quigladioferit, gladio pent. Хто воює мечем, від меча і гине. Олександр Невський

Теtрun edax, homo edacior Час ненажерливе, людина ще ненаситним. Віктор Гюго